Koszyk  

jest pusty

Jesteśmy na

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Promocje

Aktualnie brak promocji

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.play-max.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.play-max.pl jest prowadzony przez firmę:

Play-Max

54-314 Wrocław

ul. Elbląska 58

Nip. 894-28-36-139

Regon 123456789

Numer rachunku bankowego: 26 1090 1522 0000 0001 0750 1975

Firma prowadząca sklep zwana jest Sprzedającym.

3. Adres do korespondencji:

Play-Max

ul. Elbląska 58
54-314 Wrocław
tel. : +48 790-43-43-82
e-mail: biuro@play-max.pl

4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i Europy - w przypadku realizacji zamówienia poza granicami Polski obowiązuje dodatkowa opłata związana z kosztami przesyłki.

5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.play-max.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Rejestracja klienta

1. Rejestracja klienta (zwana założeniem konta użytkownika) odbywa się za pomocą wypełnenie formularza rejestracji.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można złożyć za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
Aby poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

5.Termin realizacji zamówienia wynosi od 1-5 dni roboczych.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Play-Max zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą realizowane.

8. Firma Play-Max zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości do czasu ich wyjaśnienia.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.play-max.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

10. Firma Play-Max wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

11. Firma prowadzi głównie sprzedaż wysyłkową, istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu.

12. Zamówienie można odwołać za pomocą poczty e-mail: biuro@play-max.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 790-43-43-82

 

IV. Gwarancja i reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem: biuro@play-max.pl lub telefonicznie +48 790-43-43-82. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty jego przesyłki do Sprzedającego.

6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.

7. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT lub paragonu.

V. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 


Strona głównaStrona główna